Pravno obvestilo

V Zavarovalnici Sava, zavarovalna družba, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica Sava) v središče našega poslovanja postavljamo vas, našega zavarovalca oziroma zavarovanca, s tem pa tudi skrb za vaše osebne podatke.

Z željo po dolgoročnem in korektnem poslovnem odnosu spoštujemo vašo zasebnost, zato varstvu vaših osebnih podatkov namenjamo izjemno pozornost.

Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z vzpostavljenimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje.

Predstavitev upravljavca osebnih podatkov

KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV:

Zavarovalnica Sava, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor

Brezplačna telefonska številka: 080 19 20

Telefonska številka centrale: 02 23 32 100

E-naslov: info@zav-sava.si

Zavarovalnica Sava ima pooblaščeno oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna po telefonu na številki 080 19 20 in po elektronski pošti na enaslovu: gdpr@zav-sava.si.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in/ali z uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov posameznikov

Izjava o omejitvi odgovornosti za spletno stran Zavarovalnice Sava

SKLADNOST POSLOVANJA SE NA VSAKEM PODROČJU IN GLEDE VSAKE VSEBINE ZAGOTAVLJA PO NASLEDNJIH TEMELJNIH KORAKIH:

Lastnik spletnega mesta in domene www.masto.si (v nadaljevanju spletno mesto Zavarovalnice Sava, d. d.) je Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju Zavarovalnica Sava, d.d.). Zavarovalnica Sava, d.d., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.masto.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti Zavarovalnica Sava, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Zavarovalnica Sava, d.d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Sava, d.d., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Vstop na spletno stran www.masto.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo.

Vabimo vas, da si več o piškotkih preberete tukaj.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Zavarovalnica Sava, d.d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Zavarovalnice Sava, d.d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Maš to instagram
Podkast